เจ้าอาวาส


พระครูรัตนธรรมานุรักษ์

ประกาศ ผู้ได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"

สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์

ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"

ท่านพระครูรัตนธรรมานุรักษ์