Black Ribbon

ผังรายการสถานีวิทยุ

ผังรายการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะพุทธศาสนิกชนคนรัตนบุรี วัดดอกจานรัตนาราม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 91.75 เม็กกะเฮิรตซ์ ออกอากาศ ณ ศูนย์ ส่วงเมา เซาประมาท วัดดอกจานรัตนาราม ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

วัน

เวลา

รวม

นาที

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
03.50 – 04.55 65 นาที. เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า
05.00 - 6.00 60 นาที กฏแห่งกรรม กฏแห่งกรรม กฏแห่งกรรม กฏแห่งกรรม กฏแห่งกรรม เสียงธรรมนำชีวิต (สด) เสียงธรรมนำชีวิต (สด)
06.00 - 7.00 60 นาที สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพดีวิถีไทย
07.00 – 7.30 30 นาที ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์) ข่าว (กรมประชาสัมพันธ์)
07.30 – 8.00 30 นาที ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม นิทานกฎแห่งกรรม นิทานกฎแห่งกรรม
08.00 - 08.01 .01 นาที เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ
08.01 – 9.00  59 นาที ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์
09.00 – 10.00 60 นาที พบพระพบธรรม พบพระพบธรรม พบพระพบธรรม ธรรมหรรษา ธรรมหรรษา นิทานชาดก นิทานชาดก
10.00 – 11.00 60 นาที นิทานธรรม นิทานธรรม นิทานธรรม นิทานธรรม นิทานธรรม เสียงเยาวชน (สด) เสียงเยาวชน (สด)
11.00 – 12.00 60 นาที นวนิยาย / ละครวิทยุ นวนิยาย / ละครวิทยุ นวนิยาย / ละครวิทยุ นวนิยาย / ละครวิทยุ นวนิยาย / ละครวิทยุ เยาวชนกับศิลปินพื้นบ้าน (สด) เยาวชนกับศิลปินพื้นบ้าน (สด)
12.00 – 13.00 60 นาที ลำกลอนชุมชน ลำกลอนชุมชน ลำกลอนชุมชน ลำกลอนชุมชน ลำกลอนชุมชน ตาโบราณกับหลานไอที (สด) ตาโบราณกับหลานไอที (สด)
13.00 – 14.00 60 นาที นิทานธรรมนำสุข (สด นิทานธรรมนำสุข (สด) เสียงจากศาล (สด) นิทานธรรมนำสุข (สด) นิทานธรรมนำสุข (สด) ข่าวชุมชน (สด) ข่าวชุมชน (สด)
14.00 – 15.00 60 นาที ตอนบ่ายคลายเครียด (สด) ตอนบ่ายคลายเครียด (สด) ตอนบ่ายคลายเครียด (สด) ตอนบ่ายคลายเครียด (สด) อบต.พบประชาชน (สด) สาระพันบันเทิง (สด) สาระพันบันเทิง (สด)
15.00 – 16.00 60 นาที อาชีพก้าวหน้า (สด) อาชีพก้าวหน้า (สด) อาชีพก้าวหน้า (สด) อาชีพก้าวหน้า (สด) อาชีพก้าวหน้า (สด) ชุมชนเสียงเพลง (สด) ชุมชนเสียงเพลง (สด)
16.00 – 17.00 60 นาที เกษตรชุมชน (สด) เกษตรชุมชน (สด) เกษตรชุมชน (สด) อบต.สัมพันธ์ (สด) อบต.สัมพันธ์ (สด) บทเพลงแห่งความหลัง  (สด) บทเพลงแห่งความหลัง (สด)
17.00 – 18.00 60 นาที เพลงดังในอดีต (สด) เพลงดังในอดีต (สด) ตำรวจพบกับประชาชน (สด) เพลงดังในอดีต (สด) เพลงดังในอดีต (สด) บทเพลงแห่งความหลัง (สด) บทเพลงแห่งความหลัง (สด)
18.00 - 18.40 40 นาที เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น เคารพฯ – ทำวัตรเย็น
18.40 - 19.00 20 นาที ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศีลธรรม ลำกลอนศิลปินพื้นบ้าน ลำกลอนศิลปินพื้นบ้าน
19.00 - 19.30 30 นาที ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ ข่าวภาคค่ำ
19.30 – 20.00 30 นาที ลำเรื่องต่อกลอน ลำเรื่องต่อกลอน ลำเรื่องต่อกลอน ลำเรื่องต่อกลอน ลำเรื่องต่อกลอน นิทานกฏแห่งกรรม นิทานกฏแห่งกรรม
20.00 - 21.00 60 นาที ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม ข่าวในพระฯ/ ผญาภาษาธรรม
21.00 - 22.00 60 นาที ผญาภาษาธรรม (สด) ผญาภาษาธรรม (สด) ผญาภาษาธรรม (สด) ผญาภาษาธรรม (สด) ผญาภาษาธรรม (สด) ธรรม  (สด) ธรรม (สด)
22.15 15 นาที ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

  คลื่นธรรมะสาระทางพระพุทธศาสนา   ปรัชญาสถานี   “จุดปฏิบัติการเรียนรู้  เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญา  นำพาความรู้สู่ชุมชน  พัฒนาคนให้เข้มแข็ง  ยึดแสงธรรมเป็นหลักชัย  ก้าวไกลทันเหตุการณ์”