เอกสารสำคัญของวัด

                                                  กราบเรียน หลวงพ่อเจ้าอาวาสทุกวัด

                                สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจดูแลรักษาให้ดี คือเรื่องเอกสารสำคัญของวัดและของตัวท่านเจ้าอาวาส มีดังนี้
1. โฉนดที่ดินของวัดทุกฉบับ
2. ใบประกาศตั้งวัด
3. ใบพระราชทานวิสุงคามสีมา
4. ใบตราตั้งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ
5. ใบสัญญาบัตร และใบเลื่อนชั้นสมณศักดิ์
6. ใบตราตั้งพระอุปัชฌาย์
7. ใบประกาศ วุฒิบัตร ปริญญาบัตร
ฯลฯ ที่เป็นเอกสารสำคัญของวัดและของตัวท่านเจ้าอาวาสเอง
เอกสารเหล่านี้ จะต้องถ่ายสำเนาเป็นเอกสารสีเหมือนฉบับจริง ขนาดเท่าฉบับจริง ไว้หลายๆฉบับ นำฝากไว้กับผู้นำ เช่น ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าจำเป็นต้องใช้ประกอบใดๆก็ให้ถ่ายสำเนาขาวดำ เซ็นรับรองถูกต้องนำไปใช้ทุกครั้ง
ส่วนเอกสารฉบับจริง ขอให้ท่านเจ้าอาวาส ทำเรื่องพร้อมแนบเอกสารดังกล่าว และสำเนาเก็บไว้ที่วัด อีก 5 ชุด ฉบับจริงนำส่งไปฝากไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีตู้เซฟเก็บไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ซึ่งเอกสารสำคัญเหล่านี้บางอย่าง (รายการที่ 2-7) ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้อีก ทำให้ยากลำบากในเวลาจำเป็นที่จะต้องใช้งานครับผม
จึงกราบเรียนเพื่อทราบ และโปรดช่วยแนะนำต่อๆกันไปด้วยครับ เพราะวัดส่วนมากไม่ทำเช่นนี้
ที่มา : พระครูสิริสีมาภรณ์ เลขานุการ จจ.นครราชสีมา

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

ข้อความใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

xxxbom.com avthfull.com